Về Thiết Kế Bao Bì

Là nền tảng maketing hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện ý tưởng về truyền thông,

quảng cáo với việc diễn tả ý tưởng một cách hiệu quả nhất.

THIẾT KẾ BAO BÌ TÂN PHÚ

ĐC: Số 6 đường Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM

Hotline: 077 282 6686

Email: boxbaobi@gmail.com - Website: www.baobitanphu.com